Dna

Dna je bolestivé onemocnění kloubů, které do značné míry souvisí s životním stylem. V rozvoji dny hraje roli kyselina močová. Tato látka v našem těle vzniká z purinů, což jsou složky nukleových kyselin. Nukleové kyseliny přijímáme v potravě, nacházejí se totiž v jádrech všech buněk. 

Příčina: Příčinou vzniku dny je příliš vysoká koncentrace kyseliny močové v našem organismu. Toto může být způsobeno zvýšeným příjmem purinů v mase, vnitřnostech a luštěninách nebo její zvýšenou tvorbou v těle (k té by docházelo při nadměrném odumírání buněk a rozpadu jejich jader- k tomu může docházet u nádorových onemocnění) nebo poruchou jejího vylučování při zhoršené funkci ledvin. 

Rizikové faktory: Za rizikový faktor lze považovat nezdravý životní styl spojený s nadměrným příjmem masných výrobků. Dna je také typická u lidí se zvýšeným příjmem alkoholu, i když přesný efekt alkoholu na hladinu kyseliny močové mi není známý. 

Projevy: Kyselina močová při vysokých koncentracích začne vytvářet krystalky a ty se začnou usazovat v kloubech. Kloub je těmito krystalky drážděný, to způsobí přivolání buněk imunitního systému a tyto začnou svými agresivními látkami v daném kloubu vytvářet zánět. Kloub oteče, je zarudlý a bolestivý. Velmi často bývá jako první (a i jako jediný) postižen palec na noze. Této klasické formě dny se říká podagra*. Prudká bolest přichází v záchvatech, které jsou střídány obdobími klidu. Po delší době mohou z usazenin kolem kloubů vznikat boule kryté kůží. 

Komplikace: Problémem je, že krystalky kyseliny močové se při její vysoké koncentraci v těle mohou vytvářet i v ledvinách jako jeden z typů ledvinných močových kamenů. To může zhoršovat schopnost ledvin vylučovat odpadní látky a mezi nimi i kyselinu močovou- vzniká klasický bludný kruh. 

Prevence: Možnou prevencí je zdravá výživa s omezením masných výrobků a omezení alkoholu. 

Léčba: U náhlého záchvatu se používají různé léky, zejména protizánětlivé (aspirin a příbuzné léky,kortikoidy). K zabránění dalších záchvatů je vhodné začít držet dietu, z léků se používá sloučeninaallopurinol, která v těle blokuje tvorbu kyseliny močové. Je-li zvýšená hladina kyseliny močové dána nádorovým onemocněním nebo poruchou ledvin, je nutné léčit tyto příčiny.