ČTENÍ PRO SENIORY

 

Jak si udržet mládí

Již od starověku, od starých Egypťanů až do dnešní doby, se lidé snaží dosáhnout prodloužení života. I když žádný elixír mládí neexistuje, má každý z nás možnost mít svoje stárnutí pod kontrolou. Můžeme si prodloužit život, zachovat funkce svého těla a udržet si zářivý a atraktivní vzhled. Jen se rozhlédněte mezi svými přáteli a známými - můžete vidět rozdíl, jak různí lidé stárnou? Někteří jsou chromí, vrásčití a bělovlasí dlouho před tím, než by bylo záhodno. A pak jsou tady jiní, kteří si udrží mladistvou jiskru v tom, jak vypadají, jak se cítí i jak jsou výkonní - až do osmdesátky či devadesátky.

 

Ten rozdíl není obvykle výsledkem štěstěny, spíše je důsledkem toho, jak se o svá těla v průběhu let starali. Naštěstí není nikdy příliš pozdě. Každý den mohu být svědkem toho, jak se zlomené lidské bytosti přeměňují v zářivé, aktivní, čilé a pozitivní osobnosti. Tajemství úspěšného stárnutí je tak jednoduché, že se mu nám ani nechce věřit - je jím zdravá strava, dostatek pohybu a zachovávání hygieny. Výsledky však nemají daleko k zázraku. Chronologické a biologické stárnutí začíná již při početí,pokles kvality některých funkcí však začíná být patrný brzy po dosažení pohlavní zralosti. Dává jistě smysl, že optimálního zdraví bychom měli užívat v období maximální rozmnožovací kapacity, tak je pravděpodobnost porodu zdravého potomka nejvyšší. Později se kvalita fungování lidského těla snižuje, zdravotní problémy jsou stále častější, až nakonec dochází k ohrožení na životě.

Žijeme déle, ale ne lépe
Maximální délka lidského života je někde okolo 120 let. I když někteří lidé jsou s přibývajícím věkem zdravější, pro většinu platí pravý opak. Procento populace, která se dožívá vyššího věku, se od roku 1900 zvýšilo ze 4 % na 13 %. Prodloužení průměrné délky života za poslední století lze připsat zlepšené hygieně, lepší dostupnosti jídla včetně jeho skladování a dalším zdravotnickým opatřením, které snížily kojeneckou a dětskou úmrtnost. Nástup antibiotik snížil úmrtnost zejména mezi mladými lidmi. Od šedesátých let lze připsat případné prodloužení života u občanů středního věku a starších lidí změnám v oblasti životního stylu a stravovacích návyků.