Osteoporóza

 

Co osteoporóza je?

Osteoporóza je plíživé a nenápadné onemocnění, které někdy bývá označováno jako tichá epidemie. Jedná se o onemocnění kostní tkáně, vedoucí ke zvýšené křehkosti kostí. Lidé, trpící touto nemocí, mají sklony k četnějším zlomeninám. Častější výskyt tohoto onemocnění je u žen ve vyšším věku.

Co způsobuje osteoporózu?

Tato nemoc velmi úzce souvisí s životním stylem a věkem, může však vzniknout jako následek dlouhodobé nehybnosti, léčby kortikoidy nebo některých méně často se vyskytujících metabolických onemocnění. Řídnutí kostí se projevuje bolestmi a znamená zvýšené riziko zlomenin.

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence vzniku osteoporózy je velice důležitá a v případě dodržování základních pravidel je účinná. Kvalitní ochranu před vznikem řídnutí kostí zajišťuje dostatečný přísun vápníku ve stravě a rovněž častý aktivní pohyb. Důležité je rovněž odstranění rizikových faktorů, kterými jsou např. nízká pohybová aktivita, kouření  cigaret

 či pití alkoholu ve vyšší míře. U žen, a to zejména v případě předčasného přechodu, lze pomáhat podáváním pohlavních hormonů. Léčba tohoto onemocnění je dlouhodobá a jejím následkem bývá zastavení jejího dalšího rozvoje.

Pohybovými aktivitami proti vzniku i rozvoji osteoporózy

Je jedno, jestli se pacient rozhodne věnovat práci na zahrádce, plavání, sbírání hub či turistice. Všechny z uvedených aktivit jsou pro lidské zdraví prospěšné. Příznivý vliv mají také na kvalitu kostí, je však nezbytné se vyvarovat pohybům nevhodným a přetěžování. Rovněž je důležité při všech uvedených aktivitách minimalizovat riziko pádu, který by mohl mít za následek patologickou zlomeninu. Mezi nevhodné aktivity především u seniorů patří různé skoky, přeskoky a doskoky, při nichž jsou v ohrožení páteřní obratle.