JIN

JIN si lze představit jako olej v motoru.


Nedostatek Jin | Ilustrace David Vávra

Nedostatek jin vede ke sníženému výkonu, neboť se motor řádně nepromazává tak, aby podával optimální výkon, snadno se přehřívá (podobně jako u ženy v přechodu), což posléze vede k jeho postupnému vysoušení, ba dokonce až k zadření motoru.


Nadbytek jin
nikdy neexistuje, neboť jak známo, olej ani voda se nedají v motoru předávkovat.